Naturopathy.com.cy | Neo-Hippocrates School of Natural Therapies, Limassol – Cyprus

Like treat the Likes

Φύσις Νόσων Ιατρός και Διδάσκαλος

Language:

THE ONLY TRUE SCIENCE

APPROVED &SEALED BY GOD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

THE SCIENCE OF HEALTH AND DISEASE.

NATUROPATHY = LIFESTYLE PATHOLOGY (PREVENTION & TREATMENT)

START from professional Diploma  Neo-Hippocrates School  Dipl.  and move to the TOP  – BSc-Master-Doctorate  from THE UNIVERSITY OF AMERICA USA

THE WORLDS’ BEST ORIGINAL  NATUROPATHIC  TRAINING  

Welcome to Neo-Hippocrates School 

Your journey to the real knowledge of natural Prevention and Treatment  is about to begin. With us  in this course you will get to know  the greatest discovery ever made about health and disease.

Naturopathy is a distinct primary health care profession, emphasizing prevention, treatment, and optimal health through the use of therapeutic methods and substances that encourage individuals’ inherent self-healing process.  The practice of naturopathic therapy  includes modern and traditional, scientific, and empirical methods.

The following principles are the foundation of Naturopathic therapy practice:

The Healing Power of Nature (Vis Medicatrix Naturae): Naturopathic medicine recognizes an inherent self-healing process in people that is ordered and intelligent. Naturopaths act to identify and remove obstacles to healing and recovery, and to facilitate and augment this inherent self-healing process.

The naturopaths seeks to identify and remove the underlying causes of illness rather than to merely eliminate or suppress symptoms.

First Do No Harm (Primum None Nocere):

Naturopaths follow three guidelines to avoid harming the patient:

Utilize methods and medicinal substances which minimize the risk of harmful side effects, using the least force necessary to diagnose and treat;

Avoid when possible the harmful suppression of symptoms; and acknowledge, respect, and work with individuals’ self-healing process.

Doctor as Teacher

Naturopaths educate their patients and encourage self-responsibility for health. They also recognize and employ the therapeutic potential of the doctor-patient relationship.

Treat the Whole Person: Naturopaths treat each patient by taking into account individual physical, mental, emotional, genetic, environmental, social, and other factors. Since total health also includes spiritual health, naturopathic physicians encourage individuals to pursue their personal spiritual development.

Prevention: Naturopaths emphasize the prevention of disease by assessing risk factors, heredity and susceptibility to disease, and by making appropriate interventions in partnership with their patients to prevent illness.

ORTHODOX MEDICINE or NATUROPATHIC THERAPEUTICS

There is no such thing as a ‘Cure All’ but if there were it would be Naturopathic Therapeutics  properly applied” by well trained Naturopaths.

Andreas Nicolaou  Prof.. Dr. Naturopathy after 30 years of Practice and Teaching the Naturopathic  Science (Nature Cure, Homeopathy, Osteopathy & Acupuncture) has come to a conclusion that  : a Disease, any Disease is always in a dynamic state by nature, so the medicine for its treatment too must be  logically in a Dynamic state if it is to cure!

There is a big difference between Naturopathic and  Allopathic Synthetic pharmaceuticals.

The difference between Natural Therapeutics  and Allopathic Medical pharmaceuticals is in how they work. The natural therapy practices and  substances ( homeo-therapeutics, vitamins, organic minerals, amino acids, enzymes and herbs give the human body a chance to do what it needs to do, by facilitating a natural physiological process, that is helping the body to function better, without causing any severe adverse reactions and suppresions to the symptoms of disease.

Usually the impact is not immediate, they perform best over the long term. They work according to instructions given by the body’s inherent control system.

In contrast, pharmaceutical drugs and medical practices which can master acute situations, they work by preventing  a natural process from taking place, usually an enzyme performing a vital role, so the suppress the disease but  with severe consequences.

Drugs

Drugs produce opposite or contrary  symptoms to the disease. For the drugs to work there must be a disease  and only in a disease state  they can block an essential life function, that is hiding the symptoms breaking the body’s alarm which tells us that something goes wrong. In other words the drugs ,by their inherent nature, have nothing to  with Healthcare, as they are only connected to disease care. You understand what I mean.

Although Western/conventional Medicine has brought for many years much good  worldwide in our days is confronted with ever increasing healthcare expenditure, and increasing prevalence of chronic diseases and failure of effectively managing from a huge burden of morbidity and mortality, due to due toxicity of prescriptions drugs.

People are becoming more and more worried about the adverse effects and toxicity of conventional drugs-in fact a major cause of death and hospitalization and the inability of conventional medicine to provide adequate clinical effectiveness in the case of chronic illness. Increasing numbers of patients, therefore, look for less toxic alternatives.

The role of Naturopaths

TO OFFER SOMETHING THAT CONVENTIONAL (ORTHODOX ) MEDICINE ARE FAILING TO DELIVER:

GENTLE MEDICINE, SAFER MEDICINE

NATURAL MEDICINE

HOLISTIC APPROACH AND INDIVIDUAL MEDICINE-

TAKING PERSONAL RESPONSIBILITY

A MORE RELAXED APPROACH

PREVENTION RATHER THAN CURE

________________________________________________________________________________________

 

The minimum entrance requirements for student shall normally be equivalent to those for higher education.

The entrance requirements, basically is the successful completion of year 12 or its equivalent. However in the case of mature age applicants, other qualifications will be taken to account and evaluated on an individual base.

It should be noted that criteria for selection also include personal maturity, previous work and life experience and high degree of commitment and willingness to spend the time and effort to meet the course requirements.

Training classes have been designed to suit people with work and or other family commitments.

 

TRAININING PROGRAM-DURATION 3-YEARS

 • Anatomy & Physiology

 • Pathology

 •  Biochemistry

 • Microbiology

 • Infection Diseases

 • Naturopathic Principles

 • Naturopathic History & Philosophy 

 • Alternative Medicine

 • TCM- Chinese Medicine  Principles and Diagnosis

 • Iridology diagnosis

 • Naturopathic Clinical Diagnosis

 • Toxicity and Detoxification

 • Fasting Therapy

 • Nutrition Therapeutics

 • Orthomolecular Therapeutics

 • Herbal Therapeutics

 • Homeopathic Principles

 • Homeopathic Remedies and their Therapeutic use.

 • Acupressure Therapy

 • Remedial massage

 • Reflexology

 • Aromatherapy 

 • Ear Acupuncture- and Sou-Tzok Therapy

 • Capping Therapy

 • Moxa Therapy

 • Bach remedies and their uses

 • Naturopathic Manipulative Techniques

 • Psychology & Stress Management

 • Naturopathic Treatment of Disease

 • Clinical Naturopathic  Practice

 • Ethics & Jurisprudence

 • Occupational Health & Safety

 • Professional Practice

The School  is a Naturopathic School and  not a School of Medicine, nor does it hold itself out to be such, but it does teach students to recognize those conditions requiring surgical, or other intervention and refer such cases to the appropriate  health professionals

 

Neo-Hippocrates School of Natural Therapies
Neo-Hippocrates School of Natural Therapies
Natural Doctor
Natural Doctor

”Ανόητος ο γιατρός που περιφρονεί την γνώση που αποκτήθηκε απο τους αρχαίους προγόνους του.”

Γράφει ο Iπποκράτης θέλοντας να προειδοποιήσει τους μαθητές του για τους κίνδυνους και τα ολέθρια αποτελέσματα, που έχει όταν αφήνου την θεωρία να προπορεύεται έναντι της κλινικής πρακτικής.

Εγκεφαλικοί νευρώνες
Εγκεφαλικοί νευρώνες

Σημαντική η επανεκκίνηση στους νευρώνες του εγκεφάλου σας.
Ο τρόπος που νιώθουμε, αντιδρούμε και στεκόμαστε απέναντι στα πράγματα δεν αποτελεί κομμάτι του DNA Μπορούμε να μεταμορφώσουμε ριζικά το συναισθηματικό μας κόσμο, αρκεί να συνδέσουμε σωστά τα… εγκεφαλικά μας δίκτυα.
Πληροφορίες -99463550

Πόνος στη μέση
Πόνος στη μέση

Οι πόνοι στον αυχένα και στη μέση είναι οι πιο συχνοί καθώς ταλαιπωρούν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Η λύση δίνει ο υπερδύναμος βελονισμός.
Ο Βελονισμός είναι μία φυσιοπαθητική πράξη και όχι ιατροτεχνική. Ο Βελονισμός δεν πονάει, οι βελόνες είναι μίας χρήσεως και τόσο λεπτές όσο μία τρίχα από τα μαλλιά μας.

NATURE HEALS
NATURE HEALS

THE BODY CAN HEAL ITSELF

HERBAL MEDICNE DIPLOMA
HERBAL MEDICNE DIPLOMA

no images were found

© 2023 Naturopathy.com.cy | Neo-Hippocrates School of Natural Therapies, Limassol – Cyprus | Designed & developed by mmVirtual