Naturopathy.com.cy | Neo-Hippocrates School of Natural Therapies, Limassol – Cyprus

Like treat the Likes

Φύσις Νόσων Ιατρός και Διδάσκαλος

Diploma to Degree Studies
in Naturopathy - Clinical Nutrition-Homeopathy
Teaching the true Science of Natural Healthcare Promoting Natural Prevention & Treatment
to younger generations

Official CNM College of Naturopathic Medicine U.K -Representation  for Greece & Cyprus & UNIVERSITY OF AMERICA (USA).

NEO-HIPPOCRATES SCHOOL OF PROFESSIONAL

NATUROPATHIC AND ALTERNATIVE THERAPY SCIENCES 

STUDENTS HAVE THE OPTION TO CONTINUE WITH UNIVERSITY OF AMERICA TO STUDY FURTHER FOR THE DEGREE LEVEL.

 

 AFFILIATED INSTITUTION TO THE  UNIVERSITY  OF AMERICA USA 

  For Authentic Natural Prevention and Therapy Studies

 NEOHIPPOCRATES SCHOOL WILL TEACH STUDENTS A NATURAL SYSTEM OF HEALTH THAT FOCUSES ON PREVENTION  AND THE USE OF NONE TOXIC NATURAL THERAPIES

Natural medicine is based on seven principles:

1.      First, do no harm (primum no nocere)

2.       Nature has healing powers (vis medicatrix naturae)

3.       Identify and treat the cause (tolle causam)

4.       Treat the whole person

5.       The physician is a teacher

6.       Prevention is the best cure

7.       Establish health and wellness

As health care costs skyrocket, there is a tremendous need for natural medicine.

Nature is doing her best each moment to make us well. She exists for no other end. Do not resist. With the least inclination to be well, we should not be sick.   

Henry David Thoreau (Philosopher,Naturalist)

A  revolution is occurring in health care in our days.

At the forefront of this revolution is natural medicine, a system that focuses on promoting health and on treating
disease with natural, nontoxic therapies .  


hrda
 
NEO-HIPPOCRATES SCHOOL  is an approved (KEK) Professional Training Centre  by Cyprus Government  HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AUTHORITY  (HRDA.

 

DHMOKRATIAΝeo-Hippocrates School is also Incorporated under the Companies Law Cap 112, Section 15 (1) Registered by Cyprus Government  as a Limited Company Reg. No146713.

Neo-Hippocrates School is operating in accordance with the objectives for which the school has been registered and approved by the Cyprus Government.

The objectives of the Neo-Hippocrates School are as follows:

Page (1) Article (1) : To provide Theoretical and Practical special Training, Seminars and Lectures,Researching and Natural Health works and applications in relation to NATURAL THERAPEUTICS (none-medical methods), carrying out EXAMINATIONS for evaluation of the Theoretical and Practical Knowledge ,issuing of Professional Diploma/Certificate, also LICENCE  to PRACTICE the relevant Natural Health Course of Study to successful Students,entry in the Register of the Company (School)  and provide to them support and Technical Knowledge  for the practical application and promote the Alternative Therapy Methods.

Recognized and approved:

cnm collNeo-Hippocrates School is an Approved Training Provider

for the most respected British Colleges & Universities:

CNM -COLLEGE OF NATUROPATHIC MEDICINE (U.K)

 

 Westbrook University (USA)

Nature Heals the Natural way!!

TRAIN FOR A NEW CAREER

Full -Time-Part-Time-Distance Learning -Individual Learning:

Neo-Hippocrates school is affiliated to UNIVERSITY  OF AMERICA (USA)

OFFERS:  Lectures, Clinical Observation, Practice & Examination and Certification from Diploma to BSc. and Doctorate (Dr.)

Combine the Ancient & New Hippocratic Naturopathic Science & Practice to obtain a Professional Qualification in:

 • Naturopathy

 • Acupuncture

 • Psychodynamic Therapy

 • Homeopathy

 • Orthopathy -Chirotherapy

 • Naturopathic Nutrition/Orthomolecular Nutrition

 • Herbal Therapy

 • Bioresonace Therapy

 • Auricular /Ear Acupuncture-Auricula Therapy

 • Su-Tzok  Acupuncture Therapy

 • Reflexology

 • Remedial Massage

 • Aromatherapy

Our Philosophy

-The body under normal conditions is a self sustaining organism.

-The theory of health and disease is based on Nature itself.

-The body is governed by definite natural laws with regard to the physical, chemical, biological and physiological basis.

-Ill-health is therefore as a result of a departure, from healthful living out of harmony with Nature’s Laws.

-To the degree that man adheres to and applies Nature’s beneficial Laws, to the degree that will help the body, through its natural inherent powers and restore itself to normal.

-Our natural therapy programs are based on philosophy and art and science which recognize that the body’s inherent processes of healing are acting in no way to suppress, antagonize or hinder these vital life forces, but rather to arouse, assist and cooperate with the body to restore to normal.

-The therapy practice should by making use of the healing properties of such natural agencies as air, natural water, and food, organic vitamins and minerals, herbs, sun, light, heat, electricity, manipulations, in conjunction with cleansing and eliminating processes of other physical and mental cultures.

– We should provide for the prevention of disease and the preservation of health by teaching the basic fundamental laws of natural living and the application in daily life.

-We can do more to maintain our body’s optimum health by working with it rather than against it.

Aims:

To provide education and training to a professional level in the practice of Natural Therapeutics and to promote safe and effective practitioners who are able to empower others to maximize their health potential. Students are trained to facilitate change in health and lifestyle issues within the community.

 • -To promote the practice of Natural Therapeutics in the community.

 • -To promote the integration of Natural Therapeutics with other systems available to the community.

 • -To maintain close liaison with professional Associations and other major Natural Therapy teaching institutions.

 •  -To conduct research into Natural Therapeutics.

Accreditation:

Neo-Hippocrates School of Naturopathic Sciences has been  Recognized  by CNM – College of Naturopathic Medicine since 2000, with study programs covering Certificate Levels, Diplomas and Advanced Diplomas.

Through collaborative agreements  with Westbrook University of Distance Education  is able to offer its Students the opportunity of completing a Bachelor of Health Science  Degree plus Advanced Diplomas in Naturopathy and Complementary Medicine with pathways to BSc. and Doctorate (Dr.) levels.

Qualified practitioners can join the relevant Registered Professional Associations :

 • Cyprus Association of Naturopathic Therapists

 • Cyprus Association of Traditional Acupuncture & Electro-Acupuncture

 • Cyprus Association of Alternative Therapists

 •  WNF -World Naturopathic Association

 • Panhellenic Naturopathic Association

 • ANP Naturopathic Practitioners Association U.K

 • CMA-Complementary Medical Association, U.K.

 •  American Naturopathic Association

GENERAL INFORMATION

Entry Requirements and Course Delivery in all Study Subjects:
The minimum entrance requirements for student shall normally be equivalent to those for higher education.

The entrance requirements, basically is the successful completion of year 12 or its equivalent. However in the case of mature age applicants, other qualifications will be taken to account and evaluated on an individual base.

It should be noted that criteria for selection also include personal maturity, previous work and life experience and high degree of commitment and willingness to spend the time and effort to meet the course requirements.

Training classes have been designed to suit people with work and or other family commitments.

Full Time and Part Time-Distance Learning  (Home Study plus Seminar/ Lectures, Clinical Observation Clinical Practice)-Certification from:

Students must hold a current Senior First Aid Certificate at Graduation at their own EXTRA COST.

The School  is a Naturopathic School and  not a School of Medicine, nor does it hold itself out to be such, but it does teach students to recognize those conditions requiring surgical, or other intervention and refer such cases to the appropriate  health professionals.

You are invited to join the REVOLUTION in HEALTHCARE

Neo-Hippocrates School of Natural Therapies
Neo-Hippocrates School of Natural Therapies
Natural Doctor
Natural Doctor

”Ανόητος ο γιατρός που περιφρονεί την γνώση που αποκτήθηκε απο τους αρχαίους προγόνους του.”

Γράφει ο Iπποκράτης θέλοντας να προειδοποιήσει τους μαθητές του για τους κίνδυνους και τα ολέθρια αποτελέσματα, που έχει όταν αφήνου την θεωρία να προπορεύεται έναντι της κλινικής πρακτικής.

Εγκεφαλικοί νευρώνες
Εγκεφαλικοί νευρώνες

Σημαντική η επανεκκίνηση στους νευρώνες του εγκεφάλου σας.
Ο τρόπος που νιώθουμε, αντιδρούμε και στεκόμαστε απέναντι στα πράγματα δεν αποτελεί κομμάτι του DNA Μπορούμε να μεταμορφώσουμε ριζικά το συναισθηματικό μας κόσμο, αρκεί να συνδέσουμε σωστά τα… εγκεφαλικά μας δίκτυα.
Πληροφορίες -99463550

Πόνος στη μέση
Πόνος στη μέση

Οι πόνοι στον αυχένα και στη μέση είναι οι πιο συχνοί καθώς ταλαιπωρούν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Η λύση δίνει ο υπερδύναμος βελονισμός.
Ο Βελονισμός είναι μία φυσιοπαθητική πράξη και όχι ιατροτεχνική. Ο Βελονισμός δεν πονάει, οι βελόνες είναι μίας χρήσεως και τόσο λεπτές όσο μία τρίχα από τα μαλλιά μας.

NATURE HEALS
NATURE HEALS

THE BODY CAN HEAL ITSELF

HERBAL MEDICNE DIPLOMA
HERBAL MEDICNE DIPLOMA

no images were found

© 2021 Naturopathy.com.cy | Neo-Hippocrates School of Natural Therapies, Limassol – Cyprus | Designed & developed by mmVirtual