Naturopathy.com.cy | Neo-Hippocrates School of Natural Therapies, Limassol – Cyprus

Like treat the Likes

Φύσις Νόσων Ιατρός και Διδάσκαλος

 

NEO-HIPPOCRATES SCHOOL OF PROFESSIONAL

TRAINING IN NATUROPATHIC  & ALTERNATIVE THERAPY SCIENCES

THE TRUTH AND ONLY BUT THE TRUTH ABOUT HEALTH- DISEASE AND PREVENTION

 

E-mail: naturae@cytanet.com.cy ,   00357-99463550  FOR EU COUNTRIES

 

        

HAS  CHOSEN TO ADOPT

as  professional Training Center of U A for   EUROPE

 

WELCOME TO THE GENUINE NATURAL HEALTH STUDIES SCHOOL.

 We take  great pride in providing only the best Natural health Education Worldwide.

 


hrda
 
NEO-HIPPOCRATES SCHOOL  is an approved (KEK) Professional Training Centre  by Cyprus Government  HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT AUTHORITY  (HRDA).

 

DHMOKRATIAΝeo-Hippocrates School is also Incorporated under the Companies Law Cap 113, Section 15 (1) Registered by Cyprus Government  as a Limited Company Reg. No146713.

Neo-Hippocrates School is operating in accordance with the objectives for which the school has been established and approved by the Cyprus Government Companies Law Department.

The objectives of the Neo-Hippocrates School according to By Laws approved by Cyprus  Government Companies Law are as follows:

Page (1) Article (1) : To provide Theoretical and Practical special Training, Seminars and Lectures,Researching and Natural Health works and applications in relation to NATURAL THERAPEUTICS (none-medical methods), carrying out EXAMINATIONS for evaluation of the Theoretical and Practical Knowledge ,issuing of Professional Diploma/Certificate/Title, also LICENCE  to PRACTICE the relevant Natural Health Course of Study to successful Students, entry in the Register of the Company (School)  and provide to them support and Technical Knowledge  for the practical application and promote the Alternative Therapy Methods.

Recognized and approved:

cnm collNeo-Hippocrates School is an Approved Training Provider

for the most respected British Colleges & Universities:

(1) CNM -COLLEGE OF NATUROPATHIC MEDICINE (U.K)

 

(2)   The  UNIVERSITY  of  AMERICA  (USA) AFFILIATION

-A PIONEER UNIVERSITY  IN DISTANCE EDUCATION 

 

 The  University  of America provides higher education for individuals whose goals are to obtain an undergraduate, graduate, or postgraduate degree. Diploma programs are available in specialized areas of study. These studies are designed for the student who wishes to add new knowledge to his or her current practice or to prepare the way toward a future degree program.

 The  University of America  offers a personalized independent course of study to mature students throughout the world who find it difficult or impossible to attend a more traditional educational institution. Students, in many instances, complete all requirements for graduation on an independent study basis in the privacy and convenience of his or her home or office without disrupting their professional or personal lives.

 CHOOSE A FLEXIBLE STUDY OPTION TO SUIT YOUR NEEDS

Nature Heals the Natural way!!

TRAIN FOR A NEW CAREER

Full -Time-Part-Time-Distance Learning -Individual Learning:

Seminars, Lectures, Clinical Observation, Practice & Examination and Certification from Diploma to BSc. and Doctorate (Dr.)

WE SPEAK THE NATURE’S LANGUAGE! WOULD YOU LIKE TO LEARN IT!

ARE YOU PREPARED TO STUDY THE TRUTH ABOUT PREVENTION AND TREATMENT OF DISEASES? 

AT THE END YOU WILL BE AWARDED WITH A NATURAL PRACTITIONER DIPLOMA from our School & CNM -College U.K ,  and or DOCTORATE or  PhD DEGREE FROM   

The  UNIVERSITY  OF AMERICA (USA). 

YES YOU CAN PRACTICE LEGALLY IN EU COUNTRIES AND INTERNATIONAL

E-mail: naturae@cytanet.com.cy ,

WE WILL NOT TRAIN YOU AGAINST CONVENTIONAL MEDICINE.

WE WILL TEACH YOU TO THINK AND HOW TO HELP  THE SUFFERING PUBLIC PLUS IMPROVE MEDICINE IN GENERAL.

The School  was established in 1990 by a  dedicated Neo-Hippocrates man,  Dr. (N.D) ANDREAS NICOLAOU, who sought to share his passion for  natural therapeutic methodologies and practices.  Andrea’s  mission was to make it easy and affordable for anyone to study – regardless of their career or life circumstances – and to provide high quality Natural HEALTH  education .  

WILL TEACH STUDENTS TO THINK AND THIS IN TURN SHOULD GET THEM TO  WAKE YOU UP TO THE TRUTH THAT IT’S ALL ABOUT MONEY. The fact of the matter is the way to PREVENT and CURE any D I S E A S E is relatively SIMPLE and INEXPENSIVE…From the very first day of  their training will realize that the SICK have been held hostage for their money or intangible assets since time immemorial.

The most promising discovery of our school is the effectiveness of our natural  prevention and therapeutic methods to remove disease causing factors .  We will teach students  the true causes of  DISEASE. 

We will teach you the truth and only the truth  about the CAUSES of Disease, NATURAL prevention and treatment!

We will teach the GREATEST NATUROPATHIC  discovery which has been proved the most valuable to mankind.

We promise that Students will be taught how to step out of their own world and step into a new WORLD – A world without CHRONIC DISEASES. They will learn to try something new as they come out of their prison. The prison has no walls-it has only lines that mark the ground around them. Inside their lines are their OLD IDEAS and outside NEW IDEAS  that invite them to step over and escape their PRISON to inform the world about the TWO HEALTH PROBLEMS which will be discussed  in detail by their tutors. Students will learn that HEALTH  is not just being FREE of SICKNESS but a lot more.

TAKE THE OPPORTUNITY! UPGRADE YOURSELF-HELP THE SICK WORLD! 

 

Study with us the true science of health and life!

It’s the PATIENT that matters NOT the DISEASE!

TRAINING PROGRAMS: (Dip.,Dr.,PhD)

 

  • NATUROPATHY-

  • HOMEOPATHY-

  • ACUPUNCTURE

  • -ORTHOPATHY

  • -NUTRITIONAL THERAPY( NUTRIPATHY)

  • CRANIOSACRAL THERAPY

  • PSYCHODYNAMIC  COUNSELLING

  • REFLEXOLOGY-AROMATHERAPY

  • OSTEOMYOLOGY

 PROFESSIONAL ACCREDITATION-FULL MEMBERSHIP ELIGIBILITY

WNF -WORLD NATUROPATHIC FEDERATION

PANCYPRIAN ASSOCIATION OF NATUROPATHIC THERAPEUTICS

PANCYPRIAN ASSOCIATION OF ALTERNATIVE THERAPEUTICS

PANCYPRIAN ASSOCIATION OF TRADITIONAL ACUPUNCTURE & ELECTRO-ACUPUNCTURE

PANHELLENIC ASSOCIATION OF NATUROPATHS

ANP NATUROPATHIC PRACTITIONERS ASSOCIATION U.K

AMERICAN ASSOCIATION NATUROPATHIC CERTIFICATION BOARD

 

NATURE HAS THE LAST WORD AS WELL AS THE FIRST!

Become a NATURAL DOCTOR! 

You are needed indeed!

Neo-Hippocrates School 

E-mail: naturae@cytanet.com.cy

00357-99463550, 00357-25-573552

 

Neo-Hippocrates School of Natural Therapies
Neo-Hippocrates School of Natural Therapies
Natural Doctor
Natural Doctor

”Ανόητος ο γιατρός που περιφρονεί την γνώση που αποκτήθηκε απο τους αρχαίους προγόνους του.”

Γράφει ο Iπποκράτης θέλοντας να προειδοποιήσει τους μαθητές του για τους κίνδυνους και τα ολέθρια αποτελέσματα, που έχει όταν αφήνου την θεωρία να προπορεύεται έναντι της κλινικής πρακτικής.

Εγκεφαλικοί νευρώνες
Εγκεφαλικοί νευρώνες

Σημαντική η επανεκκίνηση στους νευρώνες του εγκεφάλου σας.
Ο τρόπος που νιώθουμε, αντιδρούμε και στεκόμαστε απέναντι στα πράγματα δεν αποτελεί κομμάτι του DNA Μπορούμε να μεταμορφώσουμε ριζικά το συναισθηματικό μας κόσμο, αρκεί να συνδέσουμε σωστά τα… εγκεφαλικά μας δίκτυα.
Πληροφορίες -99463550

Πόνος στη μέση
Πόνος στη μέση

Οι πόνοι στον αυχένα και στη μέση είναι οι πιο συχνοί καθώς ταλαιπωρούν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Η λύση δίνει ο υπερδύναμος βελονισμός.
Ο Βελονισμός είναι μία φυσιοπαθητική πράξη και όχι ιατροτεχνική. Ο Βελονισμός δεν πονάει, οι βελόνες είναι μίας χρήσεως και τόσο λεπτές όσο μία τρίχα από τα μαλλιά μας.

NATURE HEALS
NATURE HEALS

THE BODY CAN HEAL ITSELF

HERBAL MEDICNE DIPLOMA
HERBAL MEDICNE DIPLOMA
Gallery
acupuncture herba homeopathy massage

© 2018 Naturopathy.com.cy | Neo-Hippocrates School of Natural Therapies, Limassol – Cyprus | Designed & developed by mmVirtual