Naturopathy.com.cy | Neo-Hippocrates School of Natural Therapies, Limassol – Cyprus

Like treat the Likes

Φύσις Νόσων Ιατρός και Διδάσκαλος

 

 

 

 

 

 

acup

 

CHINA ACUPUNCTURE

 

Acupuncture Practitioner Diploma -( Ac.Pr.)

WITH THE OPTION TO CONTINUE WITH THE  UNIVERSITY OF AMERICA FOR DEGREE OF  DOCTOR ACUPUNCTURE

Study with us to become expert in Acupuncture Practice and improve your therapeutic results!

30 years experience, teaching, theory ,practice efficiency, safety and results

Obtain an advantage in the treatment even for the difficult health problems

We will teach the Truth and Only the Truth ! The Holistic way!

Take the opportunity!

Acupuncture -200 times more powerful than chemical morphine! … Through its stimulation of the release of endorphins, natural morphine  is 200 times more powerful than  chemical morphine itself ( principles of anatomy and Physiology Tortora), …

The intent of acupuncture therapy is to promote health and alleviate pain and suffering. The method by which this is accomplished, though it may seem strange and mysterious to many, has been time tested over thousands of years and continues to be validated today.

BAREFOOT ACUPVillage doctors have dramatically improved access to health care in China’s rural communities over the last few decades. Cui Weiyuan reports.

China’s barefoot doctors were a major inspiration to the primary health care movement leading up to the conference in Alma-Ata, in the former Soviet Republic of Kazakhstan in 1978. These health workers lived in the community they served, focused on prevention rather than cures while combining western and traditional medicines to educate people and provide basic treatment.

The perspective from which an acupuncturist views health and sickness hinges on concepts of “vital energy,” “energetic balance” and “energetic imbalance.” Just as the Western medical doctor monitors the blood flowing through blood vessels and the messages traveling via the nervous system, the acupuncturist assesses the flow and distribution of this “vital energy” within its pathways, known as “meridians and channels”.

The acupuncturist is able to influence health and sickness by stimulating certain areas along these “meridians”. Traditionally these areas or “acupoints” were stimulated by fine, slender needles. Today, many additional forms of stimulation are incorporated, including herbs, electricity, magnets and lasers. Still, the aim remains the same – adjust the “vital energy” so the proper amount reaches the proper place at the proper time. This helps your body heal itself.

Traditional Chinese Medicine utilizies a number of theories which group acupuncture points together based on their functions and/or other relationships. Many of these theories are important in a clinical setting and are used, along with other theory and diagnostic information, to decide which acupuncture points will be used for a given condition

Japanese acupuncture has been well established as the primary form of health care for over a thousand years. An acupuncturist’s role was comparable to that of a modern physician. When Dutch and German medicine was introduced in the 19th century, the Western modality of medicine quickly became the dominant medical practice.

Today in Japan, acupuncture remains an integral part of the health care system, offered in conjunction with medicine. In North America, acupuncture has grown into what is now a common form of pain management therapy in many clinics and hospitals. The Washington Post reported in 1994 that an estimated 15 million Americans, or roughly 6% of the American population has visited an acupuncturist and has tried acupuncture for a variety of symptoms including chronic pain, fatigue, nausea, arthritis, and digestive problems.

In 1995, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) classified acupuncture needles as medical instruments and assured their safety and effectiveness.

The medical community for the most part now accepts acupuncture and a growing number of medical schools, such as UCLA, include acupuncture training in their curriculum.

In 1997, the US National Institute of Health issued a report titled: “Acupuncture: The NIH Consensus Statement”. It stated that acupuncture is a very useful method for treating many conditions. It acknowledges the side effects of acupuncture are considerably less adverse than when compared to other medical procedures such as surgery or

Acupuncture is just one form of therapy used within the coherent system of healing known as Oriental Medicine. Oriental Medicine includes herbology, physical therapy, dietetics and special exercises (such as Tai Chi and Qi Gong), and is a complete medical system unto itself and is not another branch of modern Western medicine. Acupuncture evolved from principles and philosophies unique to Oriental thinking and Oriental Medicine, and is most effectively applied when done in accordance with those principles.

Acupuncture Mechanisms of Action

Several processes have been proposed to explain acupuncture’s effects, primarily those on pain. Acupuncture points are believed to stimulate the central nervous system (the brain and spinal cord) to release chemicals into the muscles, spinal cord, and brain.

These chemicals either change the experience of pain or release other chemicals, such as hormones, that influence the body’s self-regulating systems. The biochemical changes may stimulate the body’s natural healing abilities and promote physical and emotional well-being. There are three main mechanisms:

Conduction of electromagnetic signals: Western scientists have found evidence that acupuncture points are strategic conductors of electromagnetic signals. Stimulating points along these pathways through acupuncture enables electromagnetic signals to be relayed at a greater rate than under normal conditions. These signals may start the flow of pain-killing biochemicals, such as endorphins, and of immune system cells to specific sites in the body that are injured or vulnerable to disease.

Activation of opioid systems: Research has found that several types of opioids may be released into the central nervous system during acupuncture treatment, thereby reducing pain.

Changes in brain chemistry, sensation, and involuntary body functions: Studies have shown that acupuncture may alter brain chemistry by changing the release of neurotransmitters and neurohormones.

Acupuncture also has been documented to affect the parts of the central nervous system related to sensation and involuntary body functions, such as immune reactions and processes whereby a person’s blood pressure, blood flow, and body temperature are regulated.

Preclinical studies have documented acupuncture’s effects, but they have not been able to fully explain how acupuncture works within the framework of the Western system of medicine.

ACUPUNCTURE TRAINING PROGRAM

3 year -Part-Time-Individual Traning-Home Study…

 • Anatomy
 • Physiology
 • Pathology
 • Toxicity and Detoxification
 • Alternative Medicine
 • Naturopathic Principles and Philosophy
 • History of Acupuncture -TCM
 • 5-Element Theory and Practice
 • Αcupuncture Principles
 • (Yin and Yang
 • Chinese Meridians
 • Causes of diseases
 • TCM-Diagnosis
 • Anatomy of Acupuncture points
 •  Pathology and therapeutic powers of acupuncture points
 • Moxa Therapy
 • Chinese Nutrition
 • Practical Acupuncture  – Diseases and their treatment with Acpuncture needles.
 • Ear Acupuncture Theory and Practice
 • Chiro-manipulation of acupuncture points  and  bodymeridians.
 • Sou-Tzok -Theory and Practice
 • Basic energetic homeopathic medicines and their therapeutic  uses.
 • Psychology and  Stress Management
 •  Ethics and  Acupuncture practice.
 • Health and Safety at Work.
 • Professional Practice

The School  is a Naturopathic School and  not a School of Medicine, nor does it hold itself out to be such, but it does teach students to recognize those conditions requiring surgical, or other intervention and refer such cases to the appropriate  health professionals

Neo-Hippocrates School of Natural Therapies
Neo-Hippocrates School of Natural Therapies
Natural Doctor
Natural Doctor

”Ανόητος ο γιατρός που περιφρονεί την γνώση που αποκτήθηκε απο τους αρχαίους προγόνους του.”

Γράφει ο Iπποκράτης θέλοντας να προειδοποιήσει τους μαθητές του για τους κίνδυνους και τα ολέθρια αποτελέσματα, που έχει όταν αφήνου την θεωρία να προπορεύεται έναντι της κλινικής πρακτικής.

Εγκεφαλικοί νευρώνες
Εγκεφαλικοί νευρώνες

Σημαντική η επανεκκίνηση στους νευρώνες του εγκεφάλου σας.
Ο τρόπος που νιώθουμε, αντιδρούμε και στεκόμαστε απέναντι στα πράγματα δεν αποτελεί κομμάτι του DNA Μπορούμε να μεταμορφώσουμε ριζικά το συναισθηματικό μας κόσμο, αρκεί να συνδέσουμε σωστά τα… εγκεφαλικά μας δίκτυα.
Πληροφορίες -99463550

Πόνος στη μέση
Πόνος στη μέση

Οι πόνοι στον αυχένα και στη μέση είναι οι πιο συχνοί καθώς ταλαιπωρούν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Η λύση δίνει ο υπερδύναμος βελονισμός.
Ο Βελονισμός είναι μία φυσιοπαθητική πράξη και όχι ιατροτεχνική. Ο Βελονισμός δεν πονάει, οι βελόνες είναι μίας χρήσεως και τόσο λεπτές όσο μία τρίχα από τα μαλλιά μας.

NATURE HEALS
NATURE HEALS

THE BODY CAN HEAL ITSELF

HERBAL MEDICNE DIPLOMA
HERBAL MEDICNE DIPLOMA

no images were found

© 2021 Naturopathy.com.cy | Neo-Hippocrates School of Natural Therapies, Limassol – Cyprus | Designed & developed by mmVirtual