Naturopathy.com.cy | Neo-Hippocrates School of Natural Therapies, Limassol – Cyprus

Τα Όμοια θεραπεύουν τα Όμοια

Φύσις Νόσων Ιατρός και Διδάσκαλος

Γλώσσα:

ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Teaching the Naturopathic way- the Nature’s way!

Σύμβουλος Ψυχοσωματικής  θεραπευτικής

(Φυσική/Ολιστική ψυχονοητική προσέγγιση)

Απο-Δίπλωμα-BSc-Master-Doctorate

 E-mail:  naturae@cytanet.com.cy  — 00357-99463550 

Ειδέναι τι εστίν άνθρωπος.    (Να γνωρίσουμε τι είναι ο άνθρωπος.)

Η δε διάνοια παρ ’ αυτής λάβουσα ύστερον εις αληθείην ήγαγεν.
(Ο Νους λαμβάνοντας -από τη φύση- τις μορφές των αντικειμένων οδηγεί τελικά στην αλήθεια.)

Όσα γαρ την των ομμάτων όψιν εκφεύγει, ταύτα τη της γνώμης όψει κεκράτηται.
(Όσα ξεφεύγουν από την όραση των ματιών, αυτά συλλαμβάνονται από την όραση του πνεύματος.
(Ιπποκράτης 460Π.Χ).

H ψυχοδυναμική Συμβουλευτική & Θεραπευτική ασχολείται με τη σχέση του σώματος – ψυχής  κατά την εμφάνιση μιας ασθένειας. Εκπροσωπεί την αντίληψη για την αλληλοεπίδραση σώματος  και ψυχής σε αντίθεση με ένα πολή στενό δυϊσμό που θεωρεί μια ασθένεια είτε οργανικής είτε ψυχογενούς προέλευσης.

Το 75% των ασθενειών που περιλαμβάνει ο καταλογος ενός γιατρού υπάγονται στην κατηγορία των ψυχοσωματικών ασθενιών.

Ο Ιπποκράτης γνώριζε την επίδραση μιας ορισμένης ψυχικής καταστάσεως επί του σώματος (ψυχοσωματική ιατρική).

Ο Αριστοτέλης αναφέρεται και στην αντίθετη κατάσταση, στην επίδραση του σώματος επί της ψυχής: ‘Οι ψυχικές λειτουργίες επηρεάζονται από τις σωματικές. Και αυτό γίνεται ολοφάνερο στις περιπτώσεις της μέθης και της αρρώστιας, διότι φαίνεται η έντονη διαταραχή των ψυχικών λειτουργιών που προκύπτει από τις σωματικές διαταραχές’.

Ο Αριστοτέλης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ψυχή και το σώμα αλληλοεπηρεάζονται. Όταν η ψυχική κατάσταση μεταβάλλεται, μεταβάλλει μαζί της τη σωματική και  όταν η σωματική κατάσταση  μεταβάλλεται, μεταβάλλει μαζί της την ψυχική’ (Περί ψυχής 805 a και 808 b).

Πιο παλιά όταν έλεγαν για κάποιο ότι έχει «ψυχοσωματικά προβλήματα», εννοούσαν, συνήθως, ότι δεν έχει τίποτα ή ότι είναι κατά φαντασία αρρωστος ή ότι έχει κάτι απροσδιόριστο, που όμως συγγενεύει με την τρέλα ή έστω την παραξενιά.

Η έννοια «ψυχοσωματικά » ήταν απροσδιόριστη, κάτι σαν μίασμα.  Όμως οι άνθρωποι που υποφέρουν απο  απο ψυχοσωματικά νοσήματα, δεν παύουν να παρουσιάζουν μια ΜΕΓΆΛΗ ποικιλία συμπτωμάτων, απο τα οποία υποφέρουν και έχουν μια πραγματική και βασανιστική υπόσταση.

Η υπερβολική  εξειδίκευση στην ιατρική επιστήμη οδηγεί στο να ξεχνιέται το γεγονός ότι το σωματικό και το ψυχοδιανοητικό μέρος του ανθρώπου είναι άμεσα αλληλοεπηρεαζόμενα και αλληλοεξαρτώμενα. Δηλαδή, το σωματικό μέρος εξαρτάται και επηρεάζεται απο το ψυχοδιανοητικό, αλλά και αντίστροφα, το ψυχοδιανοητικό μέρος εξαρτάται και επηρεάζεται απο το σωματικό.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

 • Ανατομία –Φυσιολογία
 • Βασικές Αρχές της Ψυχοσωματικής Θεραπείας
 • Θεωρίες της προσωπικότητας
 • Βιολογίκές ρίζες της συμπεριφοράς
 • Αίσθηση και αντίληψη
 • Καταστάσεις της συνείδησης
 • Αναλυτική διάνοια- Αντιδραστική διάνοια
 • Κύτταρα και οργανισμός
 • Ψυχοσωματικές ασθένειες
 • Προέλευση αρρώστιας από τον εγκέφαλο
 • Συγκρουσιακό σόκ και επιπτώσεις
 • Αρχέγονος εγκέφαλος και Τελικός εγκέφαλος
 • Η φύση των όγκων του εγκεφάλου
 • Μάθηση
 • Μνήμη
 • Σκέψη –Γλώσσα –Νοημοσύνη
 • Κίνητρα και συναίσθημα
 • Προσωπικότητα
 • Ψυχοσωματική και υγεία
 • Ψυχολογία κοινωνικής συμπεριφοράς
 • Πηγές της συμπεριφοράς:
 • Nευρώνας-λειτουργία και επικοινωνία των νευρώνων
 • Ψυχονευρώσεις και αιτιολογία τους
 • Ψυχοσωματικές διαταραχές
 • Τραυματική νεύρωση- Υστερία
 • Αγχώδεις  καταστάσεις
 • Ψυχαναγκαστικές νευρώσεις
 • Διαταραχές προσωπικότητας
 • Σεξουαλικές διαταραχές και παρεκκλίσεις
 • Κλινικοί τύποι σεξουαλικών διαταραχών
 • Τρόποι θεραπείας ψυχοσωματικών προβλημάτων και ο θεραπευτικός  ρόλος τους
 • Βαθύτερες ανάγκες και κοινωνικότητα του ανθρώπου.
 • Μη αποδεκτοί τρόποι ικανοποίησης  των αναγκών.
 • Ψυχοσωματική διάγνωση
 • Συναισθηματική τοξίνωση και θεραπεία-Άγχος -Στρέςς
 • 5-Βιολογικοί Νόμοι της ασθένειας και θεραπείας
 • Θεραπευτικοί μηχανισμοί
 • Μηχανισμοί ψυχολογικής άμυνας
 • Ψυχολογία Ανοσοποιητικού συστήματος
 • Αυτοανάλυση
 • Αυτοέλεγχος
 • Ψυχοσωματικά φυσικά θεραπευτικά
 • Ψυχοσωματική  χαλάρωση
 • Ενεργειακή ανάλυση και ενισχυτκή θεραπευτική αγωγή
 • Ψυχοσωματική θεραπευτική αγωγή ασθενειών
 • Δεξιότητες επικοινωνίας για βελτίωση των ανθρωπίνων  σχέσεων
 • Ανθρώπινες σχέσεις & ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής
 • Επαγγελματικιή  Ανάπτυξη & Δεοντολογία
 • Ασφάλεια  και Υγεία στην εργασία
 • Επαγγελματική Πρακτική

Προϋποθέσεις εισδοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Οι  ελάχιστες απαιτήσεις εισόδου, ουσιαστικά είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του έτους 12 (τριτοβάθμια εκπαίδευση) ή το ισοδύναμό της. Ωστόσο, στην περίπτωση των ώριμων σε ηλικά  αιτητών  θα πρέπει να ληφθούν άλλα προσόντα να  και να αξιολογηθούν  σε ατομική βάση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα κριτήρια για την επιλογή περιλαμβάνουν επίσης προσωπική ωριμότητα,, προηγούμενη εργασία και  εμπειρία της ζωής και ο υψηλός βαθμός δέσμευσης και η προθυμία σοβαρής μελέτης και προσπαθειας  για ανταπόκριση στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών.

Οι διαδικάσιες κατάρτισης έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν σε ανθρώπους με την εργασία ή και άλλες οικογενειακές υποχρεώσεις.

Σημείωση:

H Νεο-Ιπποκρατική Σχολή είναι  σχολή φυσικών θεραπειών και όχι Φαρμακοϊατρικών θεραπειών. Δεν είναι Ιατρική Σχολή , ούτε συμπεριφέρεται σαν  τέτοια, αλλά διδάσκει τους σπουδαστές τις αναγκαίες γνώσεις ιατρικής  για να μπορούν να αναγνωρίζουν  τις καταστάσεις

Neo-Hippocrates School of Natural Therapies
Neo-Hippocrates School of Natural Therapies
Natural Doctor
Natural Doctor

”Ανόητος ο γιατρός που περιφρονεί την γνώση που αποκτήθηκε απο τους αρχαίους προγόνους του.”

Γράφει ο Iπποκράτης θέλοντας να προειδοποιήσει τους μαθητές του για τους κίνδυνους και τα ολέθρια αποτελέσματα, που έχει όταν αφήνου την θεωρία να προπορεύεται έναντι της κλινικής πρακτικής.

Εγκεφαλικοί νευρώνες
Εγκεφαλικοί νευρώνες

Σημαντική η επανεκκίνηση στους νευρώνες του εγκεφάλου σας.
Ο τρόπος που νιώθουμε, αντιδρούμε και στεκόμαστε απέναντι στα πράγματα δεν αποτελεί κομμάτι του DNA Μπορούμε να μεταμορφώσουμε ριζικά το συναισθηματικό μας κόσμο, αρκεί να συνδέσουμε σωστά τα… εγκεφαλικά μας δίκτυα.
Πληροφορίες -99463550

Πόνος στη μέση
Πόνος στη μέση

Οι πόνοι στον αυχένα και στη μέση είναι οι πιο συχνοί καθώς ταλαιπωρούν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Η λύση δίνει ο υπερδύναμος βελονισμός.
Ο Βελονισμός είναι μία φυσιοπαθητική πράξη και όχι ιατροτεχνική. Ο Βελονισμός δεν πονάει, οι βελόνες είναι μίας χρήσεως και τόσο λεπτές όσο μία τρίχα από τα μαλλιά μας.

socrates pict
socrates pict

THE BODY CAN HEAL ITSELF

HERBAL MEDICNE DIPLOMA
HERBAL MEDICNE DIPLOMA

no images were found

Γλώσσα:

© 2023 Naturopathy.com.cy | Neo-Hippocrates School of Natural Therapies, Limassol – Cyprus | Designed & developed by mmVirtual