Naturopathy.com.cy | Neo-Hippocrates School of Natural Therapies, Limassol – Cyprus

Τα Όμοια θεραπεύουν τα Όμοια

Φύσις Νόσων Ιατρός και Διδάσκαλος

 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

 ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΟΠΑΘΗΤΙΚΕΣ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ UNIVERSITY OF AMERICA…( (USA). 

    

                            

UNIVERSITY OF AMERICA έχει επιλέξει να υιοθετήσει την ΝΕΟΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  ΩΣ  U A KΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ : 

 

Ε mail: naturae@cytanet.com.cy ,

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ

ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑΣ ΦΥΣΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ:

 H Νεο-Ιπποκρατική Σχολή  Κύπρου συνεργάζεται ενεργά με  ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς για την δημιουργία καινοτόμων προγραμμάτων που θα συμβάλουν στην μάθηση, έρευνα και προώθηση των φυσικών αφάρμακων υγιεινιστικών προσεγγίσεων σχετικά με τη διατήρηση της υγείας, πρόληψης και θεραπείας  των ασθενειών.

 Μεταβλητοί οι  σκοποί της Νεο-Ιπποκρατικής  Εκπαίδευσης. Είναι ανάλογοι, με τις ανάγκες που αντιµετωπίζει και που περιµένει να αντιµετωπίσει µελλοντικά, η ανθρωπότητα  καθώς επίσης και οι οραµατισµοί μας  για το αυριανό πρόσωπο της  υγείας και τη ζωής  στον πλανήτη.

Ο τρόπος ζωής, οι αφύσικες φαρμακοθεραπευτικές  πρακτικές είναι παράγοντες οι οποίοι διαµορφώνουν και καθορίζουν  τους σκοπούς και στόχους  μας  στα περι υγείας,προληψης και θεραπείας.   

Ζωτική και επείγουσα η ανάγκη της εποχής μας  για μια ουσιαστική, επιστημονική και αντικειμενική πληροφόρηση στα θέματα της υγείας, της πρόληψης και  θεραπευτικής  αντιμετώπισης  των ασθενειών με φυσικά και ακίνδυνα μέσα.

1 ).  Η ανθρώπινη υγεία ανα το παγκόσμιο  συνεχώς οδεύει προς το χειρότερο., παρά τις τεράστιες δαπάνες στο χώρο της αρρώστιας (και όχι της υγείας) και δεν γίνεται τίποτα ουσιαστικό και αποτελεσματικό ούτε από την πολιτεία ούτε από την ιατρική κοινότητα για τη βελτίωση της υγείας των Ελλήνων και την πρόληψη των σοβαρών, χρόνιων ασθενειών.

2 ) .Η ουσιαστική, συστηματική και υπεύθυνη αγωγή υγείας απουσιάζει από τα προγράμματα των σχολείων όλων των βαθμίδων, επίσης από τις ιατρικές σχολές και από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα κ.λπ. Καμία προσπάθεια δεν προωθείται από την πολιτεία για μια σωστότερη διατροφή και διαβίωση των των ανθρώπων, παρότι υπάρχει άφθονη και έγκυρη διαθέσιμη γνώση για το πόσο ση­μαντικό και πρωταρχικό ρόλο παίζει η διατροφή και ο τρόπος ζωής για τη δια­τήρηση της υγείας, την πρόληψη της αρρώστιας και την ανάκτηση της υγείας.

3 ). Ενώ ξοδεύονται τεράστια ποσά σε κρατικές και ιδιωτικές δαπάνες για την ιατροφαρμακευτική αντιμετώπιση της αρρώστιας και μάλιστα με πενιχρά, απογοητευτικά θα έλεγα, αποτελέσματα, δεν ξοδεύονται σχεδόν καθόλου χρή­ματα για τη συστηματική ενημέρωση των Ελλήνων στα θέματα της βελτίωσης της υγείας, της πρόληψης, της διατροφής και διαβίωσης.

4 ). Η μόνη πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης στα θέματα υγείας παραμένουν οι εφημερίδες και κάποιες δημοσιογραφικές εκπομπές στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, που δεν αποτελούν έγκυ­ρη πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης, επειδή απλώς αναφέρονται και σχο­λιάζουν κάποια επίκαιρα θέματα, συνήθως από ιατροφαρμακευτική προσέγγι­ση και με πληροφορίες για τη διατροφή και την πρόληψη που αλλάζουν διαρ­κώς και περιέχουν συχνά πλάνες και αλληλοσυγκρουόμενες ιδέες και απόψεις.

5 ). Συχνά οι καλεσμένοι των δημοσιογραφικών εκπομπών αγνοούν τα νεότερα επι­στημονικά στοιχεία και ευρήματα και επηρεάζονται από παλιές ξεπερασμένες αντιλήψεις, από προκαταλήψεις και από οργανωμένα συμφέροντα. Ο μέσος άνθρωπος βρίσκεται σε μεγάλη σύγχυση από τις αλληλοσυγκρουόμενες και ατεκ­μηρίωτες ιδέες και απόψεις, ώστε αδυνατεί να κάνει κάποιες σωστε’ς επιλογές στον τρόπο ζωής, διατροφής και πρόληψης και βρίσκεται συχνά πελαγωμένος, παρα- ζαλισμένος, αγχωμένος και στο έλεος μιας επικίνδυνης παραπληροφόρησης και παραπλάνησης.

6 ).Κυκλοφορούν ένα σωρό βιβλία που αποπροσανατολίζουν τον ανα­γνώστη και που αναφέρονται ενίοτε σε επικίνδυνες αφύσικες  φαρμακευτικές θεραπείες.

7) Γίναμε θύματα της ιατροτεχνολογικών ιδεών της μόδας. Τα μεγάλα συμφέροντα, οι πλάνες και η μανία του εντυπωσιασμού με αφελείς και εξωπραγματικές ιδέες, χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση, δεν επιτρέπουν να επικρατήσει η αλήθεια στα θέματα υγείας και διατροφής και να γίνει κτήμα των πολλών.

8 ). Στόχος μας είναι  να ρίξουμε κάποιο φως στο σκοτάδι της άγνοι­ας, των προκαταλήψεων και των συμφερόντων και να ενημερώσουμε στοιχειω­δώς το κοινό στα ζωτικά αυτά θέματα, παρουσιάζοντας όλα τα νεότερα ευρήματα της επιστήμης, τεκμηριωμένα με τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.

9 ). Δεν μπο­ρεί να συνεχιστεί για πολύ ακόμα η θλιβερή αυτή δραματική κατάσταση πραγ­μάτων που υπάρχει στον χώρο της υγείας και της πρόληψης, άπαξ και η υγεία των πολλών πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο εξαιτίας της παχυλής άγνοιας για τις βασικές ανάγκες της υγείας και για τις αιτίες της αρρώστιας.

10 ). Όποιος μελε­τήσει το φαινόμενο της νοσηρότητας στην πατρίδα  μας θα διαπιστώσει ότι οι πε­ρισσότεροι Έλληνες είναι άρρωστοι από μια ορισμένη ηλικία κι ύστερα και αγω­νίζονται μάταια να γίνουν καλά με το τελευταίο φάρμακο της μόδας, αγνοώντας τον τρόπο ζωής και διατροφής που προάγει την υγεία και τις κακές συνήθειες που οδηγούν αναπόφευκτα στην αρρώστια και την διαιωνίζουν.

11) .Υπάρχει σήμερα πολύτιμη γνώση για την πρόληψη των περισσότερων μορφών καρκίνου, των καρδιοπαθειών, των εγκεφαλικών, του διαβήτη, της παχυσαρκίας και πολλών άλλων χρόνιων ασθενειών, αλλά η πληροφορία αυτή μένει ανεκμε­τάλλευτη και άγνωστη στο μεγάλο κοινό -και στην πλειονότητα των γιατρών.

12 ). Υπάρχει επίσης εν αφθονία πολύτιμη γνώση για την διατροφο-λογική και υγιεινο-λογική αντιμετώπιση των περισσότερων χρόνιων ασθενειών, με ελάχιστη χρήση φαρ­μάκων και επεμβάσεων, στις περιπτώσεις που χρειάζονται. Αλλά η γνώση αυτή μένει άγνωστη, ανεκμετάλλευτη και απρόσιτη, τόσο για τους γιατρούς όσο και για το κοινό. Και τούτο γιατί η διάδοση και η υλοποίηση των γνώσεων αυτών θα έθιγε μεγάλα οργανωμένα και διαπλεκόμενα συμφέροντα και έτσι υπάρχουν σο­βαρά εμπόδια, και στον νευραλγικό τομέα της υγείας, για να προχωρήσει η γνώ­ση εκείνη και η εφαρμογή της στην πράξη, που θα έσωζε αναρίθμητες ζωές και θα γλύτωνε την κοινωνία και τα άτομα από τεράστιες δαπάνες.

13 ). Οι γιατροί, άλ­λωστε, έχουν υποστεί τέτοια τρομακτική πλύση εγκεφάλου από την εφηβική τους ήδη ηλικία ώστε δεν βλέπουν άλλη λύση και άλλη προσέγγιση στα προβλήματα της υγείας εκτός από τα φάρμακα, τη συνταγή και το νυστέρι.

14 ). Ο πιο τρομακτικός φονιάς στις πολιτισμένες κοινωνίες είναι, ως γνωστόν, η καρδιοπάθεια,  και ο καρκίνος, που σκοτώνει έναν στους τρεις Έλληνες, και οι καρδιαγγειακές παθήσεις γενικά, που σκοτώνουν περισσότερο ή λιγότερο πρόωρα τους μισούς και πλέον ανθρώπους από όσους πεθαίνουν κάθε χρόνο. Εκατομμύρια άνθρω­ποι στη πατρίδα μας υποφέρουν από κάποια μορφή καρδιαγγειακής αρρώστιας. Υπάρχει άραγε άνθρωπος που να μην ξέρει κάποιον που πέθανε από καρδιο­πάθεια; Η πιο σημαντική ανακάλυψη των τελευταίων ετών είναι ότι η καρδιο­πάθεια μπορεί να προληφθεί, αλλά και να υποχωρήσει και να γιατρευτεί από ένα φυσικό υγιεινό διατροφολόγιο, από άσκηση και κίνης,  και με μια σωστή αντιμετώπιση του έντο­νου έγχους.. Άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν τις πιο βασικές σωματικές δρα­στηριότητες, εξαιτίας σοβαρής στηθάγχης (πόνοι έντονοι στο στήθος), μπορούν να απαλλαγούν από κάθε ενόχληση και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή με καλή υγεία, αλλάζοντας το διαττοφολόγιο τους και εγκαταλείποντας κάποιες κακές αρρωστογενή  συνήθειες.

15 ). Καιρός να δώσετε  σημασία σε αυτή τη επαναστατική πληροφόριση, για να  μπορέσαμε συλ­λογικά να υπερνικήσουμε τις πιο επικίνδυνες αρρώστιες στις πολιτισμένες κοι­νωνίες μας. Οι γιατροί σάς προσφέρουν άλλοθι, δικαιολογίες, για να μπορείτε να συνεχίζετε τον ίδιο τρόπο ζωής που σας αρρώστησε αρχικά, αλλά που σας συ­γκινεί και τον απολαμβάνετε. Οι γιατροί σάς προσφέρουν αντίδοτα για τις βλά­βες που σας προκαλεί ο ανθυγιεινός τρόπος διατροφής και διαβίωσης. Δηλαδή σας προσφέρουν συγχωροχάρτια με τη μορφή μιας  ιατρικής συνταγής -που σπάνια είναι απαραίτητη-για να μπορείτε να ζείτε όπως επιθυμείτε, χωρίς, υποτίθεται, να υπο­στείτε βλάβες στην υγεία σας.

16). Η αθηροσκλήρυνση ωστόσο και οι βλάβες από τις διάφορες χρόνιες αρρώστιες συνεχίζουν να εξελίσσονται και να επιδεινώνονται, ανεξάρτητα από την κάποια ανακούφιση και καταστολή των συμπτωμάτων που προσφέρουν τα φάρμακα και οι χειρουργικές επεμβάσεις.

17 ). Πλήθος έρευνες και μελέτες στην Αμερική και την Ευρώπη έχουν καταλήξει στο οριστικό και αμετάκλητο συμπέρασμα ότι οι περισσότερες χρόνιες αρρώστιες μπορούν να προληφθούν, ή ακόμη και να γιατρευτούν, με κάποιες ριζικές αλλαγές στον τρόπο ζωής και διατροφής, προτού βέβαια φτάσει το κακό στο απροχώρη­το και υποστεί το άτομο ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία του. Ενώ, αντίθετα, οι ιατροφαρμακευτικές θεραπείες της αρρώστιας, αν και είναι τρομακτικά δα­πανηρές και συχνά αβάσταχτες για τους προϋπολογισμούς ακόμη και των πιο εύ­ρωστων οικονομικά κρατών, δυστυχώς δεν θεραπεύουν, είναι συνήθως αναπο­τελεσματικές και επιπλέον δημιουργούν συχνά πλήθος σοβαρές παρενέργειες και ιατρογενείς αρρώστιες, ακόμη και θάνατο, ορισμένες από αυτές.

Επομένως, εί­ναι ηλίου φαεινότερον ότι, τόσο για λόγους αποτελεσματικότητας όσο και οι­κονομίας, θα πρέπει ο σύγχρονος άνθρωπος και οι κοινωνίες μας να υιοθετή­σουν τους διατροφικούς και υγιεινιστικοΰς τρόπους φροντίδας της υγείας, της πρόληψης και θεραπείας των ασθενειών.

18 ). Γενικά η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του λαού, όσες βελ­τιώσεις και αναμορφώσεις κι αν υποστεί, όσα χρήματα κι αν διατεθούν, η υγεία των Ελλήνων Της Κύπρου και Ελλάδος  θα συνεχίσει να επιδεινώνεται, ακόμη και στους νέους ανθρώπους, και θα φτάσουμε σε ένα προβλεπτό μέλλον σε μια πλήρη κατάρρευση της υγεί­ας του ελληνικού λαού, για τον απλούστατο λόγο ότι, συμφωνά με πλήθος επι­στημονικά δεδομένα και στοιχεία, οι φαρμακοθεραπείες και η χειρουργική αντι­μετώπιση των ασθενειών δεν εξισώνονται με κανένα τρόπο με τη γνήσια ανά­κτηση και εδραίωση της υγείας των ανθρώπων. Η πλάνη αυτή έχει από μακρού χρόνου αποκαλυφθεί.

19 ). Η ιδέα ότι η ιατρική θεραπεία εξισώνεται με την υγεία είναι καταδικασμένη σε αποτυχία σε οποιοδήποτε εθνικό σύστημα υγείας, αλ­λά τα μεγάλα οργανωμένα συμφέροντα στο χώρο της αρρώστιας δεν επιτρέπουν τις αλλαγές και αναμορφώσεις εκείνες που θα επέτρεπαν τη συστηματική και πλήρη ενημέρωση του κοινού πάνω σε όλα τα σχετικά με τις απαιτήσεις της υγεί­ας και τις αιτίες της αρρώστιας.

20 ). Στόχος μας  είναι να ενημερώσουμε το κοινό και τους γιατρούς, να τους προβλημα­τίσουμε και να τους θέσουμε ενώπιον των ευθυνών τους, για τις παρούσες και τις επερχόμενες γενιές, ώστε να ανοίξει σιγά-σιγά ο δρόμος για τη διάδοση και την υλοποίηση των νέων αυτών επιστημονικά τεκμηριωμένων και σωτήριων ιδε­ών στο χώρο της υγείας στη χώρα μας.

Οι περισσότερες από τις ιδέες που θα σας παρουσιάσουμε δεν εί­ναι γνωστές και αποδεκτές από την πλειονότητα των ανθρώπων των προηγμέ­νων χωρών, αλλά και από την πλειονότητα των γιατρών. Ξέρετε γιατί; Eπειδή η ευ­ρύτερη γνώση και αποδοχή τους θα έθιγε ή θα έθετε σε μεγάλο κίνδυνο τερά­στια οργανωμένα συμφέροντα. Υπάρχει λοιπόν συνωμοσία σιωπής για τις βα­σικές αυτές ιδέες και δεν αξιοποιούνται ούτε από τις κυβερνήσεις και ούτε από τις ιατρικές σχολές και τους γιατρούς. Μένουν γενικά αναξιοποίητες και άγνω­στες. Ο μέσος άνθρωπος δεν έχει τη δυνατότητα, την ευκαιρία και την ενθάρ­ρυνση να βρει και να προσεγγίσει τις ιδέες αυτές με σχετική κατανόηση και με ανοιχτό μυαλό, με αποτέλεσμα να πέφτει θύμα διαφόρων πλανών, παραπλη­ροφόρησης και εκμετάλλευσης στο χώρο της υγείας, από μεγάλα και μικρά συμ­φέροντα.

Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και να σας δώσουμε ουσιαστική πλη­ροφόρηση για το τι έχει βρει η γνήσια επιστήμη της υγείας και της διατροφής. θα προσπαθήσουμε  να εξαλείψουμε την υπάρχουσα σύγχυση και να μάθετε πώς να προλάβετε την αρρώστια και πώς να αντιμετωπίσετε με τρόπο υγιεινό και διαιτητικό τις διάφορες παθολογικές καταστάσεις και να βελτιώσετε την υγεία και την ευεξία σας.

Ανδρέας Νικολαου

Prof. Dr.,PhD,Naturopathic Sciences

 Principal Neo-Hippocrates School

Neo-Hippocrates School of Natural Therapies
Neo-Hippocrates School of Natural Therapies
Natural Doctor
Natural Doctor

”Ανόητος ο γιατρός που περιφρονεί την γνώση που αποκτήθηκε απο τους αρχαίους προγόνους του.”

Γράφει ο Iπποκράτης θέλοντας να προειδοποιήσει τους μαθητές του για τους κίνδυνους και τα ολέθρια αποτελέσματα, που έχει όταν αφήνου την θεωρία να προπορεύεται έναντι της κλινικής πρακτικής.

Εγκεφαλικοί νευρώνες
Εγκεφαλικοί νευρώνες

Σημαντική η επανεκκίνηση στους νευρώνες του εγκεφάλου σας.
Ο τρόπος που νιώθουμε, αντιδρούμε και στεκόμαστε απέναντι στα πράγματα δεν αποτελεί κομμάτι του DNA Μπορούμε να μεταμορφώσουμε ριζικά το συναισθηματικό μας κόσμο, αρκεί να συνδέσουμε σωστά τα… εγκεφαλικά μας δίκτυα.
Πληροφορίες -99463550

Πόνος στη μέση
Πόνος στη μέση

Οι πόνοι στον αυχένα και στη μέση είναι οι πιο συχνοί καθώς ταλαιπωρούν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Η λύση δίνει ο υπερδύναμος βελονισμός.
Ο Βελονισμός είναι μία φυσιοπαθητική πράξη και όχι ιατροτεχνική. Ο Βελονισμός δεν πονάει, οι βελόνες είναι μίας χρήσεως και τόσο λεπτές όσο μία τρίχα από τα μαλλιά μας.

socrates pict
socrates pict

THE BODY CAN HEAL ITSELF

HERBAL MEDICNE DIPLOMA
HERBAL MEDICNE DIPLOMA

no images were found

Γλώσσα:

© 2019 Naturopathy.com.cy | Neo-Hippocrates School of Natural Therapies, Limassol – Cyprus | Designed & developed by mmVirtual